Tuyển cộng tác viên – phiên dịch viên tiếng Campuchia tại tỉnh Bắc Kạn

Tuyển cộng tác viên – phiên dịch viên tiếng Campuchia tại tỉnh Bắc Kạn Campuchia tên chính thức: Vương quốc Campuchia, cũng còn gọi là Cam Bốt (bắt nguồn từ tiếng Pháp Cambodge /kɑ̃bɔdʒ/), là một quốc gia nằm trên bán đảo Đông Dương ở vùng Đông Nam Á, giáp với vịnh Thái Lan ở…

Tuyển cộng tác viên – phiên dịch viên tiếng Campuchia tại tỉnh Bắc Giang

Tuyển cộng tác viên – phiên dịch viên tiếng Campuchia tại tỉnh Bắc Giang Campuchia tên chính thức: Vương quốc Campuchia, cũng còn gọi là Cam Bốt (bắt nguồn từ tiếng Pháp Cambodge /kɑ̃bɔdʒ/), là một quốc gia nằm trên bán đảo Đông Dương ở vùng Đông Nam Á, giáp với vịnh Thái Lan ở…

Tuyển cộng tác viên – phiên dịch viên tiếng Campuchia tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Tuyển cộng tác viên – phiên dịch viên tiếng Campuchia tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu Campuchia tên chính thức: Vương quốc Campuchia, cũng còn gọi là Cam Bốt (bắt nguồn từ tiếng Pháp Cambodge /kɑ̃bɔdʒ/), là một quốc gia nằm trên bán đảo Đông Dương ở vùng Đông Nam Á, giáp với vịnh…

Tuyển cộng tác viên – phiên dịch viên tiếng Campuchia tại tỉnh An Giang

Tuyển cộng tác viên – phiên dịch viên tiếng Campuchia tại tỉnh An Giang Campuchia tên chính thức: Vương quốc Campuchia, cũng còn gọi là Cam Bốt (bắt nguồn từ tiếng Pháp Cambodge /kɑ̃bɔdʒ/), là một quốc gia nằm trên bán đảo Đông Dương ở vùng Đông Nam Á, giáp với vịnh Thái Lan ở…

Tuyển cộng tác viên – phiên dịch viên tiếng Campuchia tại Hà Nội

Tuyển cộng tác viên – phiên dịch viên tiếng Campuchia tại Hà Nội Campuchia tên chính thức: Vương quốc Campuchia, cũng còn gọi là Cam Bốt (bắt nguồn từ tiếng Pháp Cambodge /kɑ̃bɔdʒ/), là một quốc gia nằm trên bán đảo Đông Dương ở vùng Đông Nam Á, giáp với vịnh Thái Lan ở phía…

Tuyển cộng tác viên – phiên dịch viên tiếng Campuchia tại thành phố Hồ Chí Minh

Tuyển cộng tác viên – phiên dịch viên tiếng Campuchia tại thành phố Hồ Chí Minh Campuchia tên chính thức: Vương quốc Campuchia, cũng còn gọi là Cam Bốt (bắt nguồn từ tiếng Pháp Cambodge /kɑ̃bɔdʒ/), là một quốc gia nằm trên bán đảo Đông Dương ở vùng Đông Nam Á, giáp với vịnh Thái…