Tuyển dụng cộng tác viên , phiên dịch viên tiếng Malaysia tại tỉnh Bắc Kạn

Tuyển dụng cộng tác viên , phiên dịch viên tiếng Malaysia tại tỉnh Bắc Kạn Malaysia (tiếng Mã Lai: Malaysia; tiếng Trung: 马来西亚; bảng chữ cái Jawi: مليسيا; phiên âm tiếng Việt: Ma-lai-xi-a[9], Hán Việt: Mã Lai Tây Á) là một quốc gia quân chủ lập hiến liên bang tại Đông Nam Á. Quốc gia…

Tuyển dụng cộng tác viên , phiên dịch viên tiếng Malaysia tại tỉnh Bắc Giang

Tuyển dụng cộng tác viên , phiên dịch viên tiếng Malaysia tại tỉnh Bắc Giang Malaysia (tiếng Mã Lai: Malaysia; tiếng Trung: 马来西亚; bảng chữ cái Jawi: مليسيا; phiên âm tiếng Việt: Ma-lai-xi-a[9], Hán Việt: Mã Lai Tây Á) là một quốc gia quân chủ lập hiến liên bang tại Đông Nam Á. Quốc gia…

Tuyển dụng cộng tác viên , phiên dịch viên tiếng Malaysia tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Tuyển dụng cộng tác viên , phiên dịch viên tiếng Malaysia tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu Malaysia (tiếng Mã Lai: Malaysia; tiếng Trung: 马来西亚; bảng chữ cái Jawi: مليسيا; phiên âm tiếng Việt: Ma-lai-xi-a[9], Hán Việt: Mã Lai Tây Á) là một quốc gia quân chủ lập hiến liên bang tại Đông Nam…

Tuyển dụng cộng tác viên , phiên dịch viên tiếng Malaysia tại tỉnh An Giang

Tuyển dụng cộng tác viên , phiên dịch viên tiếng Malaysia tại tỉnh An Giang Malaysia (tiếng Mã Lai: Malaysia; tiếng Trung: 马来西亚; bảng chữ cái Jawi: مليسيا; phiên âm tiếng Việt: Ma-lai-xi-a[9], Hán Việt: Mã Lai Tây Á) là một quốc gia quân chủ lập hiến liên bang tại Đông Nam Á. Quốc gia…

Tuyển dụng cộng tác viên , phiên dịch viên tiếng Malaysia tại thành phố Hồ Chí Minh

Tuyển dụng cộng tác viên , phiên dịch viên tiếng Malaysia tại thành phố Hồ Chí Minh Malaysia (tiếng Mã Lai: Malaysia; tiếng Trung: 马来西亚; bảng chữ cái Jawi: مليسيا; phiên âm tiếng Việt: Ma-lai-xi-a[9], Hán Việt: Mã Lai Tây Á) là một quốc gia quân chủ lập hiến liên bang tại Đông Nam Á.…