Tuyển dụng cộng tác viên , phiên dịch viên tiếng Slovakia tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Tuyển dụng cộng tác viên , phiên dịch viên tiếng Slovakia tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu Cộng hòa Slovakia (tiếng Việt: Xlô-va-ki-a; tiếng Anh: Slovakia /sloʊˈvɑːkiə/ (trợ giúp·thông tin); tiếng Slovak: Slovensko (trợ giúp·chi tiết), đầy đủ Slovenská republika (trợ giúp·chi tiết)) là một quốc gia nằm kín trong lục địa tại Đông…

Tuyển dụng cộng tác viên , phiên dịch viên tiếng Slovakia tại tỉnh An Giang

Tuyển dụng cộng tác viên , phiên dịch viên tiếng Slovakia tại tỉnh An Giang Cộng hòa Slovakia (tiếng Việt: Xlô-va-ki-a; tiếng Anh: Slovakia /sloʊˈvɑːkiə/ (trợ giúp·thông tin); tiếng Slovak: Slovensko (trợ giúp·chi tiết), đầy đủ Slovenská republika (trợ giúp·chi tiết)) là một quốc gia nằm kín trong lục địa tại Đông Âu[4][5] với dân…

Tuyển dụng cộng tác viên , phiên dịch viên tiếng Slovakia tại thành phố Hồ Chí Minh

Tuyển dụng cộng tác viên , phiên dịch viên tiếng Slovakia tại thành phố Hồ Chí Minh Cộng hòa Slovakia (tiếng Việt: Xlô-va-ki-a; tiếng Anh: Slovakia /sloʊˈvɑːkiə/ (trợ giúp·thông tin); tiếng Slovak: Slovensko (trợ giúp·chi tiết), đầy đủ Slovenská republika (trợ giúp·chi tiết)) là một quốc gia nằm kín trong lục địa tại Đông Âu[4][5]…