ABB Co., Ltd

(04/10/2016) | Các Dự Án Tham Gia

All documentation of technology transfer, technical installation manuals from abroad for ABB Co,. Ltd are translated by Saigon Translation Translator from English to Vietnamese. In order for more than  700 pages of documentation translated correctly and accurately, Saigon Translation had to use the leading experts in the field of technology, having good expertise in technical terms, helped the technology transfer took place successfully.


Là công ty dịch thuật Sài Gòn uy tín chuyên nghiệp với 10 năm kinh nghiệm
luôn chú trọng, tâm trung vào chất lượng dịch thuật, khả năng hiệu đính, chế độ chăm sóc và bảo đảm quyền lợi khách hàng.