Bidding and Project Mangement Centre of Song Hong Corporation

(04/10/2016) | Các Dự Án Tham Gia

Project:  Bid document of Bidding and Project Mangement Centre of Song Hong Corporation

No of pages: 150

Subject: Construction

Time: 2005


Là công ty dịch thuật Sài Gòn uy tín chuyên nghiệp với 10 năm kinh nghiệm
luôn chú trọng, tâm trung vào chất lượng dịch thuật, khả năng hiệu đính, chế độ chăm sóc và bảo đảm quyền lợi khách hàng.