Dịch Thuật Sài Gòn’ YEAR-END SUMMATION AT BAOSON PARADISE.

(21/09/2012) | Tin tức

In the harmony of nature and human being, all employees of Saigon Translation had a wonderful entertainment period, releasing work stress in the last year and welcome success in the New Year.

The employees’ teamwork, solidarity and strong attachment spirit was confirmed in this trip. This spirit would be strengthened during working process, better serving the increasing demand of clients and developing Saigon Translation as a local leading translation companies.


Là công ty dịch thuật Sài Gòn uy tín chuyên nghiệp với 10 năm kinh nghiệm
luôn chú trọng, tâm trung vào chất lượng dịch thuật, khả năng hiệu đính, chế độ chăm sóc và bảo đảm quyền lợi khách hàng.