English translation and interpreter related to Training TPM in COCA–COLA

(04/10/2016) | Các Dự Án Tham Gia

Project: English translation and interpreter related to Training TPM in COCA–COLA BREVERAGES VIET NAM LIMITED COMPANY (485 Hanoi Street, Linh Trung Ward, Thu Duc District, HCMC, Viet Nam)

No of pages: 500

Subject: Engineering

Time: 2005


Là công ty dịch thuật Sài Gòn uy tín chuyên nghiệp với 10 năm kinh nghiệm
luôn chú trọng, tâm trung vào chất lượng dịch thuật, khả năng hiệu đính, chế độ chăm sóc và bảo đảm quyền lợi khách hàng.