Kinh Nghiệm Khi Học Ngữ Pháp Trong Dịch Tiếng Trung

Ngữ pháp – 1 trong những môn được đánh giá là “Khoai nhất” và “Củ chuối nhất” trong quá trình học ngoại ngữ. Có đôi khi tiếng Việt còn chả hiểu hết thì học tiếng nước ngoài thế nào đây?

Cũng như khi  những người nước ngoài mới học tiếng Việt thôi, các câu đầu tiên bao giờ cũng đơn giản từ ngữ pháp, và từ vựng đến ý nghĩa.

Chúng ta học tiếng nước ngoài cũng vậy thôi, phải học từ cái dễ đến cái khó. Các bài ngữ pháp đầu tiên là các mẫu câu phổ thông, và được dùng nhiều và hay gặp trong khẩu ngữ.

– Học ngữ pháp, thì  cần nhất là nắm vững cấu trúc câu, những thành phần câu và vị trí các thành phần đó có trong câu.

– Mỗi khi học 1 mẫu câu mới, bạn hãy dịch câu ví dụ từ Dịch thuật tiếng Trung ra tiếng Việt, và so sánh câu Dịch tiếng Trung với câu tiếng Việt, để tìm ra sự khác biệt về ngữ pháp của 2 thứ tiếng, rồi sau đó bạn có thể tự lấy một ví dụ nào đó mà mình thích nhất và dễ nhớ nhất.

– Với mỗi mẫu 1 câu mới, bạn hãy kết hợp với việc học từ mới, và đặt câu với những từ đã biết để tạo thành câu có ý nghĩa.

– Mẫu câu mới  này sẽ được dùng trong bài khóa, bạn nên đọc kỹ nội dung bài khóa.

– Khi đặt được câu mới nào, các bạn hãy viết lại câu đó 10 lần bằng Dịch tiếng Trung và tiếng Việt.

– Khi học ngữ pháp là phải tạo trong đầu 1 con đường mòn về kết cấu câu, cần phải cố gắng đạt đến mức độ là: Nói ra câu nào là trong đầu hiện ngay lên sẽ dùng mẫu câu nào!

– Ngoài giờ học ở trên lớp ra,  thì hãy tập tư duy bằng Dịch tiếng Trung, với kết cấu câu nào đã biết thì nghĩ theo kết cấu đó.

– Học ngữ pháp thì cũng như học từ mới, có đôi khi những kết cấu chỉ cần học một lần là nhớ ngay,  nhưng có những kết cấu thì muốn ung cả đầu => vậy hãy ghi lại ngay và đánh dấu đặc biệt vào những mẫu câu khó nhớ này và hàng ngày giở ra xem lại.

– Khi đọc 1 câu mới,  bạn hãy đọc kỹ cả câu, xác định các thành phần câu để tìm ra kết cấu mẫu câu đó.

– Hãy tự dịch một câu nào đó sang tiếng Việt, và ngày hôm sau dịch ngược câu đó sang Dịch tiếng Trung, so sánh kết quả, và nếu có lỗi sai thì đó là điểm cần chú ý.

– Bất chợt nghĩ đến điều gì, hay định nói về vấn đề gì, hãy lấy giấy bút ra, rồi bằng tiếng Việt, sau đó viết bằng Dịch tiếng Trung, có chỗ nào vướng mắc thì để trống, đừng vội hoàn thành câu đó, sau đó hãy tra từ điển, ghép câu và từ theo ý của bạn, đọc kỹ lại rồi sửa dần.

Học ngữ pháp thì không thể vừa mới học đã thạo ngay được.  Có cùng một ý nhưng có nhiều cách diễn đạt. Bạn hãy tìm cho mình cách diễn đạt đơn giản nhất bằng kết cấu câu đơn giản nhất.

Đối với các câu phức, câu nhiều thành phần, cần bình tĩnh phân tích các thành phần câu để sắp xếp cách diễn đạt.

Ngữ pháp là nền tảng của các ngôn ngữ.

Nắm vững ngữ pháp thì bạn sẽ làm chủ được ngôn ngữ!

Rate this post