MINISTRY OF DEFENSE TRANSLATE TEXTBOOK

(22/07/2015) | Các Dự Án Tham Gia

Project:  MINISTRY OF DEFENSE Translate Textbook +  provide education interpreting, contract value of 125.000 EURO

No of pages: 15.000

Subject: Technical documents, Educational Curriculum for vocational schools in Vietnam, including many different departments


Là công ty dịch thuật Sài Gòn uy tín chuyên nghiệp với 10 năm kinh nghiệm
luôn chú trọng, tâm trung vào chất lượng dịch thuật, khả năng hiệu đính, chế độ chăm sóc và bảo đảm quyền lợi khách hàng.