OFFICE FOR VIETNAMESE FOLK /CULTURE PROMULGATION PROJECT

(04/10/2016) | Các Dự Án Tham Gia

Project: Vietnamese-English translation of Vietnamese Folk/Cultural Folk book for OFFICE FOR VIETNAMESE FOLK /CULTURE PROMULGATION PROJECT

No. of pages: 300

Subject: Book/Social Culture


Là công ty dịch thuật Sài Gòn uy tín chuyên nghiệp với 10 năm kinh nghiệm
luôn chú trọng, tâm trung vào chất lượng dịch thuật, khả năng hiệu đính, chế độ chăm sóc và bảo đảm quyền lợi khách hàng.