ORIENTAL MEDIA COMPANY

(04/10/2016) | Các Dự Án Tham Gia

The Oriental Media Group is a full-service, competent and resourceful media and events group, providing the international ultra-luxury and bespoke lifestyle industries with clearly focussed marketing, branding, advertising and exhibition platforms.


Là công ty dịch thuật Sài Gòn uy tín chuyên nghiệp với 10 năm kinh nghiệm
luôn chú trọng, tâm trung vào chất lượng dịch thuật, khả năng hiệu đính, chế độ chăm sóc và bảo đảm quyền lợi khách hàng.