Phiên dịch Cabin hội thảo IT toàn cầu

Dịch Thuật Sài Gòn ngày càng chứng tỏ vị trí số 1 của mình trong lĩnh vực phiên dịch Cabin. Hội thảo cấp cao về “IT toàn cầu 2012” được tổ chức tại khách sạn Sheraton trong tuần qua Hội thảo quy tụ nhiều chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực IT của Việt Nam và thế giới. Và hội thảo đã lựa chọn Dịch vụ phiên dịch của Dịch Thuật Sài Gòn để cung cấp đội ngũ phiên dịch chuyên nghiệp cho buổi Hội thảo.

Rate this post