PROJECT BIDDING AND MANAGEMENT CENTER

(22/07/2015) | Các Dự Án Tham Gia

Project: Bidding Project Translation for Project Bidding and Management Center (Red River Corporation: Dong Nai Project, Dong Hoi, Cau Rao…)

No of pages: 1200

Subject: Documents related to Construction/Technical

 


Là công ty dịch thuật Sài Gòn uy tín chuyên nghiệp với 10 năm kinh nghiệm
luôn chú trọng, tâm trung vào chất lượng dịch thuật, khả năng hiệu đính, chế độ chăm sóc và bảo đảm quyền lợi khách hàng.