Thông cáo báo chí: thành lập Hiệp hội dịch thuật châu Á (AATI)

Hiệp hội dịch thuật châu Á (AATI) đã được chính thức thành lập vào tuần trước tại thủ đô Bangkok, Thái Lan, sau đây là thông cáo báo chí về việc thành lập Hiệp hội dịch thuật châu Á (AATI).

Rate this post