CHINA STEEL SUMIKIN VIETNAM J.S.C

Bên em đánh giá rất cao về cách làm việc chuyên nghiệp và nhanh chóng của Dịch Thuật Sài Gòn. Rất ít có công ty dịch thuật nào có cách làm việc hiện đại như thế. Mong sẽ được hợp tác với Dịch thuật Dịch Thuật Sài Gòn nhiều hơn nữa.

Best Regards, Ms. Thanh HR & GA Dept. (M1) CHINA STEEL SUMIKIN VIETNAM J.S.C

[:ja]
5/5 - (1 bình chọn)