Dịch Tên Tiếng Việt Sang Tiếng Nhật

Dịch Tên Tiếng Việt Sang Tiếng Nhật

Bạn có muốn biết tên của mình sang Tiếng Nhật không? Hãy xem bảng chữ cái dưới đây để ghép tên của mình nhé!

A- ka * B- tu * C- mi * D- te * E- ku * F- lu * G- ji * H- ri * I- ki * J- zu * K- me

L- ta * M- rin * N- to * O-mo * P- no * Q- ke * R- shi * S- ari * T-chi * U- do * V- ru * W-mei * X- na * Y- fu * Z- zi *

Mình tên là Quỳnh, ghép lại lần lượt sẽ là Q-U-Y-N-H, dịch sang Tiếng Nhật sẽ là Kedofutori tên rất dài.

Vậy tên bạn dịch sang Tiếng Nhật sẽ đọc thế nào?

Rate this post