Float Glass Joint Stock Company

(04/10/2016) | Các Dự Án Tham Gia

Saigon Translation Translator undertook the translation of all float glass production line installation manual for Chu Lai Float Glass Company. This manual set comprises more than 800 pages in Vietnamese is translated into English and Chinese. Therefore, the accurate translation is very important, any error even minor may affect adversely to the whole production process. Recognizing such importance, Saigon Translation Translator has attempted and provided the translation of best quality to the customer.


Là công ty dịch thuật Sài Gòn uy tín chuyên nghiệp với 10 năm kinh nghiệm
luôn chú trọng, tâm trung vào chất lượng dịch thuật, khả năng hiệu đính, chế độ chăm sóc và bảo đảm quyền lợi khách hàng.