Finland Embassy’s Website Translation Project

(04/10/2016) | Các Dự Án Tham Gia

Saigon Translation successfully established the annual cooperation relation with Finland Embassy to translate their website from English to Vietnamese. The translated contents were mainly the immigration procedures into Finland. This information required a strict accuracy and coherent contents.


Là công ty dịch thuật Sài Gòn uy tín chuyên nghiệp với 10 năm kinh nghiệm
luôn chú trọng, tâm trung vào chất lượng dịch thuật, khả năng hiệu đính, chế độ chăm sóc và bảo đảm quyền lợi khách hàng.