Vietnamese Primary Education Renovation Project

(04/10/2016) | Các Dự Án Tham Gia

The Vietnamese primary education renovation project was sponsored to poor children by Columbia Government. The project had 747 pages to be translated from Spanish to Vietnamese. Such materials would be composed as the primary coursebook in terms of mathematics and the social science which would be officially applied since 2015.


Là công ty dịch thuật Sài Gòn uy tín chuyên nghiệp với 10 năm kinh nghiệm
luôn chú trọng, tâm trung vào chất lượng dịch thuật, khả năng hiệu đính, chế độ chăm sóc và bảo đảm quyền lợi khách hàng.