Học Cách Xin Lỗi Trong Tiếng Tây Ban Nha (Phần 1)

Học Cách Xin Lỗi Trong Tiếng Tây Ban Nha (Phần 1)

Học cách xin lỗi trong tiếng Tây Ban Nha là cả một quá trình, trong khi có nhiều cách để bạn có thể nói xin lỗi, tha thứ nhưng việc vận dụng lại phụ thuộc vào từng ngữ cảnh.
Ví dụ bạn đang yêu một người nào đó, nhưng lời xin lỗi để tha thứ cho vấn đề nhỏ như hành vi hay một lớn, nhưng để sử dụng lời xin lỗi cho phù hợp với văn cảnh là điều vô cùng quan trọng.
Phần 1: Trường hợp nói xin lỗi thường ngày
1- Sử dụng “perdón” để bào chữa cho mình trong những tình huống nhỏ
Perdón  trong tiếng Tây Ban Nha cũng tương đương trong tiếng Anh có nghĩa là “tha thứ” hay “xin lỗi. “Perdón”  được phát âm là “perr-Donn” có thể được sử dụng trong hầu hết trong sự cố hàng ngày, chẳng hạn như vô tình chạm vào một người nào đó hoặc làm gián đoạn ai đó.
Ngoài ra, bạn có thể nói “perdóname”, phát âm là “perr-Donn-ah-may”, để đưa ra một lời xin lỗi trực tiếp hơn.
2- Sử dụng “disculpa” để xin lỗi vì sự cố nhỏ 
Từ disculpa, có thể dịch là “lời xin lỗi” hay “cái cớ” và được phát âm là “Dees-kool-pah” có thể được sử dụng để có nghĩa là “tha thứ cho tôi.” Nó được dùng thích hợp cho sự cố nhỏ trong đó bạn cần phải tha thứ cho mình. Nó có thể được sử dụng trong các tình huống tương tự như perdón.
Khi đưa ra một lời xin lỗi chính thức, bạn sẽ nói “tú disculpa” hoặc “disculpe usted”. Khi bạn nói “tú disculpa” hoặc “disculpe usted”, bạn đang nói theo nghĩa đen “bạn tha thứ cho tôi”. Tóm lại, “tú disculpa” và “disculpe usted” là lời xin lỗi của người nói hướng tới nghe người. Cấu trúc này thường  phổ biến trong tiếng Tây Ban Nha, đặt sự nhấn mạnh vào khả năng của người nghe để tha thứ cho bạn hơn là cảm xúc hối tiếc của bạn.
Ngoài ra, bạn có thể chỉ cần nói “discúlpame”, phát âm là “Dees-kool-pah-meh”, nó có nghĩa đơn giản hơn đó là “tha thứ cho tôi” hay “xin lỗi”.
Phần 2: Nói xin lỗi trong trường hợp vi phạm lớn
1- Sử dụng “lo siento” để bày tỏ sự hối hận hay xin tha thứ
Lo siento, theo nghĩa đen có nghĩa là “Tôi cảm thấy thế”, “tôi cảm nhận được thế” là cụm từ mà những người mới bắt đầu học Tiếng Tây Ban Nha sẽ được học như những lời xin lỗi với tất cả các mục đích. Trong thực tế, lo siento chỉ được sử dụng trong các tình huống khá nghiêm trọng, thể hiện cảm xúc sâu sắc. Nói “lo siento” sau khi vô tình chạm vào một người nào đó, ví dụ nếu việc đó bạn cảm thấy hơi quá đáng, mức độ nghiêm trọng hơn.
Ngoài ra, bạn cũng có thể nói “lo siento mucho” (Lo siento được phát âm là “Loh syenn-toh”) hoặc “lo siento muchísimo”, có nghĩa là “Tôi rất xin lỗi” hoặc “Tôi thực sự xin lỗi.” Một biến thể khác với cùng một ý nghĩa là “cuánto lo siento”. (bằng cách nào đó tôi thật sự xin lỗi)
Lời xin lỗi này là thích hợp cho các tình huống nghiêm trọng như sự qua đời của một người thân, sự đổ vỡ trong mối quan hệ tình cảm, hoặc trường hợp sa thải một ái đó.
2. Nói “lo lamento” để bày tỏ sự hối tiếc sâu sắc
Lo lamento nghĩa đen có nghĩa là “Tôi rất lấy làm tiếc”. Nó có thể được sử dụng thay lo siento để bày tỏ sự hối hận trong những tình huống nghiêm trọng hơn. Để nói “Tôi vô cùng xin lỗi”, bạn có thể sử dụng các cụm từ “lo lamento mucho”, phát âm là “Loh lah-menn-toh moo-cho”.
Rate this post