KWINTET GLOBAL OPERATIONS ASIA

(10/10/2016) | Các Dự Án Tham Gia

Dear Dịch Thuật Sài Gòn Global!

Thanks for your email and warm welcome  at your office. Your interpreter has been very helpful throughout the service. It’s my pleasure to meet you and your team. Hope to see you again in near future.

Best regards, Tiffany Cheung Compliance Auditor

                                                                                                                 KWINTET GLOBAL OPERATIONS ASIA

                                                                                                          SUITES 905-06 9/F, TWO LANDMARK EAST, 100 HOW MING STREET, KWUN TONG, KOWLOON, HONG KONG


Là công ty dịch thuật Sài Gòn uy tín chuyên nghiệp với 10 năm kinh nghiệm
luôn chú trọng, tâm trung vào chất lượng dịch thuật, khả năng hiệu đính, chế độ chăm sóc và bảo đảm quyền lợi khách hàng.