Kỳ Thi Năng Lực Tiếng Nhật NAT-TEST

Kỳ Thi Năng Lực Tiếng Nhật NAT-TEST

Kỳ thi năng lực tiếng Nhật NAT – TESTcũng giống như kì thi năng lực Nhật ngữ JLPT về nội dung có 4 cấp độ. Từ cấp độ dễ nhất là cấp 4 đến cấp 3, cấp 2 và khó nhất là cấp độ 1.

Với 4 cấp độ phù hợp cho thí sinh có năng lực tiếng Nhật tương ứng có thể tham gia vào kì thi NAT – TEST. Chỉ sau 3 tuần kể từ ngày thi là bạn đã biết được trình độ tiếng Nhật của mình đạt ở cấp độ nào.

Mỗi cấp độ thi được chia thành 3 môn thi:

Môn thứ 1 (Từ vựng – Kanji)

 • Phần 1 : trả lời phần đọc kanji
 • Phần 2: chọn các sử dụng katakana đúng.
 • Phần 3: chọn chữ katakana đúng.
 • Phần 4: hoàn thành câu.
 • Phần 5: trả lời phần biểu hiện đối ứng

Môn thứ 2 (Nghe)

 • Phần 1: vừa nhìn tranh, bản đồ vừa trả lời
 • Phần 2: chọn mẫu hội thoại đúng
 • Phần 3: trả lời về nội dung hội thoại
 • Phần 4: trả lời về nội dung giải thích ngắn

Môn thứ 3 (Đọc hiểu – Ngữ pháp)

 • Phần 1: đọc hiểu câu văn dài (bao gồn đại ý, cốt lõi, lí giải nội dung theo câu văn nói phần ngữ pháp và ý nghĩa của cụm từ ngữ được sử dụng trong câu văn)
 • Phần 2: đọc hiểu những câu văn ngắn
 • Phần 3: hoàn thành câu
 • Phần 4: phân biệt cách sử dụng ngữ pháp và ý nghĩa của các cụm từ ngữ
 • Phần 5: trả lời phần biểu hiện đối ứng
5/5 - (1 bình chọn)