Tìm Hiểu Tiếng Isan Trong Ngôn Ngữ Thái Lan

Tìm Hiểu Tiếng Isan Trong Ngôn Ngữ Thái Lan

Tiếng Isan hay còn gọi là tiếng Lào phổ biến tại vùng Đông Bắc Thái Lan, và ước chừng có khoàng 20 triệu người sử dụng ngộn ngữ này.

Tiếng Isan thuộc nhánh của ngôn ngữ Kradai, được coi là phương ngữ của tiếng Lào và tiếng Thái, chính vì vậy, ngôn ngữ này có nhiều tên gọi khác nhau như tiếng Thái Isan, Lào Isan,  tiếng Lào, hay tiếng Thái Đông Bắc, và gọi chung là tiếng Isan.

Theo dòng lịch sử, tiếng Isan có một quá trình vô cùng  phức tạp, sau nhiều biến cố của lịch sử, dần dần tiếng Isan cũng dần ổn định và phân hóa như ngày nay. Về cơ bản, khu vực Thái Isan còn kém phát triển và chủ yếu là nông thôn, chính quyền Thái ở đây cho phép ngườ dân sử dụng tiếng Isan như một ngôn ngữ bản địa bao gồm cả việc phổ biến ngôn ngữ này trong giáo dục, kinh tế và văn hóa.

Rate this post