Tìm hiểu về dấu chấm câu trong tiếng Trung 

Tìm hiểu về dấu chấm câu trong tiếng Trung 

Những khó khăn trong dịch thuật có thể kể đến như: sắc thái ngữ nghĩa, cách diễn đạt riêng, thuật ngữ chuyên ngành, thời hạn…Nhưng khi nói đến hai ngôn ngữ khác nhau như tiếng Anh và tiếng Trung, tất cả các vấn đề phát sinh khác. Ví dụ: chấm câu trong tiếng Trung.


Dấu chấm câu trong tiếng Trung cổ

Cần lưu ý trước hết rằng dấu chấm câu của Trung Quốc chỉ mới được giới thiệu gần đây. Trong văn xuôi cổ điển, chúng ta chỉ dùng:

Người ta sử dụng 也 đánh dấu sự kết thúc của một câu;
Các ký hiệu tương tự với điểm dừng hiện tại và dấu chấm phẩy biểu thị các điểm dừng và tạm dừng;
Các vòng tròn nhỏ, được đặt ở bên phải của từ được sử dụng để tập trung vào một từ hoặc một phần của câu.

Dấu câu trong tiếng Trung Quốc hiện đại

Chỉ trong thế kỷ 20, dấu câu bắt đầu được sử dụng bằng tiếng Trung: chữ đầu tiên được in bằng dấu câu hiện đại là 中國 哲學 史大綱 của Hu Shi, ngày 1919. Dấu chấm câu của Trung Quốc cũng là một phát minh hiện đại, phần lớn lấy cảm hứng từ ngôn ngữ phương Tây.

Chiếm không gian trong một câu

Một trong những điểm khác biệt rõ nhất giữa dấu câu giữa phương Tây và Trung Quốc là việc chúng chiếm bao nhiêu không gian trong câu. Mỗi dấu câu (bao gồm cả dấu chấm câu) chiếm cùng một khoảng không gian. Dấu chấm câu bằng tiếng Trung Quốc là một cuộc thám hiểm săn bắn (chúng chiếm không gian giống như một chữ). Một sự khác biệt: một số dấu chấm câu có thể được xoay 90 độ theo ý nghĩa của chữ (dọc hoặc ngang).
Các dấu hiệu tương tự…

Dấu phẩy (逗号 / 逗號), dấu chấm phẩy (分号 / 分號), dấu hai chấm (冒号 / 冒號), dấu chấm than (叹号 / 嘆號) và dấu chấm hỏi (问号 / 問號) cũng như dấu ngoặc đơn (夹 注 号 / 夾 注) 號) và dấu gạch ngang (破折号 / 破折號) hoạt động tương tự như ngôn ngữ phương Tây.

… Và các dấu câu khác

Tuy nhiên, các dấu câu khác lại không giống như trên

Dấu chấm hết câu (句号 / 句號) là một vòng tròn nhỏ;

Dấu ngoặc kép (引号 / 引號) có thể có hình ảnh phương Tây hoặc được viết 「」 hoặc thậm chí 『』;

Dấu chấm phẩy (顿号 / 頓號) đánh dấu tạm dừng ngắn giữa các từ trong danh sách;

Dấu chấm giữa (间隔 号 / 間隔 號) được sử dụng để phân tách các từ trong một tên, tháng hoặc ngày nước ngoài;

《》 Và 〈〉 (书名 号 / 書名 號) là các nhãn hiệu;

Dấu ba chấm (省略号 / 省略號), được viết với sáu dấu chấm;

Dấu nhấn mạnh (专 名号 / 專 名號) có thể nằm ngang hoặc dọc (__ hoặc ︳). Việc sử dụng nó gần với cách viết hoa.

Dấu chấm câu, (một) thách thức đối với dịch thuật tiếng Trung!

Rate this post