Tính năng hữu dụng và chức năng dịch trong youtube

Jeff Chin + Brad Ellis, quản lý sản phẩm Youtube, cho biết tại blog công ty rằng: “Việc hỗ trợ dịch ở trên video youtube sẽ làm cho nội dung đoạn phim được nhiều người biết hơn, không chỉ ở vài quốc gia mà có thể trên phạm vi toàn cầu”.

Tính năng hữu dụng và chức năng dịch trong youtube

Tính năng hữu dụng và chức năng dịch trong youtube

Chức năng dịch YouTube có 2 chế độ dịch, gồm dịch thuật tự động dùng Google Translate hỗ trợ 60 ngôn ngữ phổ biến , dùng các công cụ Google Translator Toolkit tích hợp vào video Manager để dịch ngôn ngữ ít phổ biến hơn. YouTube hiện là website chia sẻ video lớn nhất thế giới với hơn 800 triệu người dùng/ 1 tháng, có mặt 43 quốc gia khác nhau. Việc công bố công cụ dịch sẽ giúp người dùng tiếp cận rộng hơn người dùng trên toàn cầu, những video ở youtube có nhiều người biết tới bởi khoảng cách về ngôn ngữ dần đang bị xóa bỏ.

Rate this post