Các Loại Hình Phiên Dịch Anh – Việt

Các Loại Hình Phiên Dịch Anh – Việt

Tiếng Anh là ngôn ngữ quốc tế,được sử dụng nhiều nhất trên toàn cầu, là phương tiện giao tiếp tối ưu nhất khi bạn nói chuyện, trao đổi với những người ở đất nước khác.Và sẽ rất cần thiết trong hoàn cảnh đất nước đang hội nhập với thế giới. Đi kèm với đó là nhu cầu phiên dịch Anh – Việt các văn bản, tài liệu sang tiếng Việt ngày càng lớn.

Dưới đây một số loại hình dịch thuật chúng tôi cung cấp cho bạn để tham khảo.

1. Dịch Đuổi (Consecutive Interpreting): Phiên dịch viên lắng nghe người bản xứ nói hết một đoạn, sau đó mới tiến hành chuyển dịch. Hình thức dịch này thường được sử dụng trong các lĩnh vực như: chuyển giao công nghệ, giao dịch đàm phám thương mại, phiên dịch tháp tùng…

Trong quá trình dịch đuổi, người phiên dịch sẽ phải dịch ngay sau khi người nói kết thúc. Trong hình thức phiên dịch này, người phiên dịch có thể bàn bạc – thống nhất với người nói để có thể tạm dừng người nói hoặc yêu cầu họ lặp lại, làm rõ nghĩa hoặc giải nghĩa để đảm bảo độ chính xác khi dịch.

2. Dịch Song Song, Dịch Cabin (Simultaneous Interpreting): Phiên dịch Anh – Việt sẽ dịch sau khi người bản xứ nói một câu, hình thức này phù hợp trong các cuộc Hội Thảo, Hội Nghị, Du Lịch, Tham Quan…

Quá trình dịch hội nghị, hội thảo thông thường sử dụng bộ tai nghe (headphones) và các thiết bị điện tử hỗ trợ khác. Phiên dịch sẽ không tiếp cận với các bên liên quan. Người phiên dịch sẽ nghe thông qua tai nghe và lại thông dịch cùng lúc khi nghe bằng cách sử dụng hệ Micro trong cabin dịch được thiết kế để tránh tiếng ồn xung quanh đó.

3. Dịch qua điện thoại, qua các công cụ truyền thông Internet: Phiên dịch viên sẽ nhận thông tin từ khách hàng và truyền tải qua các phương tiện truyền thông.

Đây là hình thức Phiên dịch Anh – Việt qua hệ thống mạng, mạng LAN, hoặc điện thoại liên quan đến ít nhất 3 người nói chuyện cùng với nhau.

4. Dịch Thầm (Whispering Interpreting): Có những lúc vì vấn đề xã giao hay bí mật nào đó trong giao tiếp (tuỳ từng hoàn cảnh). Phiên dịch viên sẽ phải nghe một cách rất cẩn thận và dịch bằng cách thì thầm vào tai khách hàng (client). Sự khó khăn của quá trình phiên dịch này nằm ở chỗ thông thường rất nhiều người dịch thầm cùng thực hiện công việc dịch ở cùng một thời điểm với nhiều loại ngôn ngữ khác nhau.

Rate this post