GIÁO TRÌNH TỰ HỌC TIẾNG HÀN QUỐC

GIÁO TRÌNH TỰ HỌC TIẾNG HÀN QUỐC

Dịch thuật Châu Á mang đến cho bạn Giáo trình tự học Dịch Tiếng Hàn Quốc,  giáo trình hướng dẫn tự học dịch tiếng Hàn Quốc, phần sơ cấp.

Giáo trình hướng dẫn đầy đủ từ đơn giản đến phức tạp, từ bảng chữ cái đến các cấu trúc câu thông dụng trong ngôn ngữ Hàn Quốc. Được chia thành các mục rõ ràng. Rất thích hợp cho các bạn tự học. Sách dày 119 trang.

Rate this post