Những Câu Giao Tiếp Tiếng Hàn Quốc Cơ Bản

(24/12/2018) | Bài Viết Hay / BLOG

Những Câu Giao Tiếp Tiếng Hàn Quốc Cơ Bản

Những mẫu câu giao tiếp tiếng Hàn cơ bản:
 • 네.(예.) [Ne.(ye)] Đúng, Vâng
 • 아니오. [Anio.] Không.
 • 여보세요. [Yeoboseyo.] A lô ( khi nghe máy điện thoại).
 • 안녕하세요. [Annyeong-haseyo.] Xin chào.
 • 안녕히 계세요. [Annyong-hi gyeseyo.] Tạm biệt ( Khi bạn là khách chào ra về).
 • 안녕히 가세요. [Annyeong-hi gaseyo.] Tạm biệt ( Khi bạn là chủ , chào khách).
 • 어서 오세요. [Eoseo oseyo.] Chào mừng, chào đón.
 • 고맙습니다.(감사합니다.) [Gomapseumnida. (Gamsahamnida.)] Cảm ơn.
 • 천만에요. [Cheonmaneyo.] Chào mừng ngài, chào đón ngài.
 • 미안합니다.(죄송합니다.) [Mianhamnida. (Joesong-hamnida.)] Xin lỗi.
 • 괜찮습니다.(괜찮아요.) [Gwaenchansseumnida.] Tốt rồi.
 • 실례합니다. [Sillyehamnida.] Xin lỗi khi làm phiền ai (hỏi giờ, hỏi đường)

Là công ty dịch thuật Sài Gòn uy tín chuyên nghiệp với 10 năm kinh nghiệm
luôn chú trọng, tâm trung vào chất lượng dịch thuật, khả năng hiệu đính, chế độ chăm sóc và bảo đảm quyền lợi khách hàng.