Dịch Tên Tiếng Việt Của Bạn Sang Tiếng Lào

Dịch Tên Tiếng Việt Của Bạn Sang Tiếng Lào

Bạn có muốn biết Tên Tiếng Việt của mình đọc sang Tiếng Lào cổ thì sẽ thế nào không? Tìm hiểu thêm dưới đây để biết nhé, đảm bảo không thể không cười:

Họ của bạn trong Tiếng Lào sẽ là tên số cuối cùng trong năm sinh của bạn

0: Xỉn Bựa
1: Phỏi
2: Nòi
3: Khăn
4: Khạc
5: Nhổ Toẹt
6: Thạc Xoay
7: Phăn
8: Xoăn Tít

9: Củ Lều

Tên đệm của bạn trong Tiếng Lào là tháng sinh của bạn

1: Tày Xô
2: Khơ Mú
3: Nùng
4: Min Chều
5: Páp Lịt
6: Gảy Kua
7: Tu Gây
8: Vắt Xổ
9: Mổ Kò
10: Náng Phổn
11: Kạ Rịt
12: Lò Kịt
Tên của bạn trong Tiếng Lào chính là ngày sinh của bạn
01: Mủ
02: Vổ
03: Móm
04: Trĩ
05: Xin
06: Thoắt
07: Tòe
08: Vẩu
09: Lác
10: Quẩy
11: Mắn
12: Vảy
13: Bát
14: Nhổ
15: Phỉ
16: Xỉ
17: Phây
18: Tẻn
19: Nản
20: Chóe
21: Kói
22: Lốn
23: Chàm
24: Ven
25: Bón
26: Khoai
27: Hủi
28: Quăn
29: Xém
30: Xịt
31: Lít
Rate this post