Vì Sao Tiếng Thái Và Tiếng Lào Lại Có Thể Giao Tiếp Được Với Nhau?

Vì Sao Tiếng Thái Và Tiếng Lào Lại Có Thể Giao Tiếp Được Với Nhau?

Thái Lan và Lào là hai quốc gia láng giềng, có đường biên giới chung dài 1835 km, đây cũng là  đường biên giới chung dài nhất giữa hai quốc gia, đặc biệt hai quốc gia có ngôn ngữ khá tương đồng, có thể giao tiếp với nhau khá dễ dàng, nhất là vùng Đông Bắc Thái Lan.
Do đó, nguyên thủ hai nước và người dân hai nước gặp nhau dường như không cần sự hỗ trợ của nhân viên phiên dịch, vậy vì sao tiếng Thái và tiếng Lào lại có thể giao tiếp khá dễ dàng với nhau như vậy, hãy cùng Dịch Thuật Số 1 tìm hiểu một số nguyên nhân để làm sáng tỏ vấn đề trên.
Thứ nhất,  theo dòng lịch sử, Thái Lan và Lào từng là hai quốc gia có lãnh thổ chồng chéo lên nhau, do sự bành trướng của Thái Lan sang đất Lào, Lào cũng có một khoảng thời gian dài là thuộc địa của Thái Lan. Vì vậy, trong khoảng thời gian đó, Lào dường như đã chịu ảnh hưởng của ngôn ngữ Thái Lan.
Thứ hai, tại vùng Đông Bắc Thái Lan giáp với Lào, dân cư Thái Lan ở đây chủ yếu là người gôc Lào, do đó mọi hoạt động giao thương, kinh tế, văn hóa, giáo dục ở đây đều sử dụng tiếng Thái Isan, một dạng ngôn ngữ của Tiếng Lào tại Thái Lan.
Thứ ba, cả tiếng Thái và tiếng Lào đều chịu ảnh hưởng mạnh mẽ của tiếng Phạn, do vậy chúng đều mượn nhiều quy tắc của tiếng Phạn, vì vậy chúng có thể giao tiếp dễ dàng với nhau như vậy.
Rate this post